- 10%
270,000đ
300,000đ
Mua ngay

Số bài học

70

Thời lượng video

20:00:51

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khóa bài giảng kế toán thuế dạy từ đầu chi tiết tỉ mỉ, cho người mới bắt đầu.

Bao gồm lý thuyết và các dạng bài tập và luyện đề thi cuối kỳ.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

270,000 đ Đăng ký