- 12%
220,000đ
250,000đ
Mua ngay

Số bài học

11

Thời lượng video

10:42:41

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Ghi nhận doanh thu
2 Bài giảng
1:28:08

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

220,000 đ Đăng ký