- 11%
250,000đ
280,000đ
Mua ngay

Số bài học

14

Thời lượng video

12:20:28

Học trên mọi thiết bị

Nội dung khóa học

+  Chương 1: Kế toán hàng tồn kho
3 Bài giảng
2:14:13

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

250,000 đ Đăng ký