CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

Thực hành Eview ĐH Kinh tế quốc dân

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ Kinh tế k26 Đại học Kinh tế quốc dân Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

50,000đ

Kinh tế quốc tế

Trịnh Ngọc Bình

Trung tâm ôn thi học kỳ

250,000đ

Tài chính quốc tế

Trịnh Ngọc Bình

Trung tâm ôn thi học kỳ

250,000đ