Kinh tế lượng

HD Giải Bài kiểm tra 1 - Kinh tế lượng-HVNH

Phí Tiến Đạt

Cử nhân suất sắc chuyên ngành kế toán - kiểm toán Giảng viên - Trung tâm OTHK

120,000đ

HD làm bài kiểm tra số 2 Kinh tế lượng - BA

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ kinh tế học Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

50,000đ

HD GIẢI ĐỀ THI KTL HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

Nguyễn Ngọc Huy

Thạc sỹ kinh tế học Trung tâm ôn thi học kỳ othk.vn

150,000đ