Sau khi đăng ký khóa học , mỗi bài giảng bạn sẽ có 10 lượt học . Hãy lưu ý điều này và học tập thật nghiêm túc để đạt được kết quả tốt nhất nhé.

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Các giá trị đặc trưng

  • 50,000 đồng
  • Đăng ký chyên đề

Chủ đề 3: Chỉ số và hệ thống chỉ số

  • 100,000 đồng
  • Đăng ký chyên đề
Tài liệu bài học