Sau khi đăng ký khóa học , mỗi bài giảng bạn sẽ có 10 lượt học . Hãy lưu ý điều này và học tập thật nghiêm túc để đạt được kết quả tốt nhất nhé.

Bài giảng tham khảo miễn phí

Chủ đề 1: Các công thức, định lý xác suất

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề

Chủ đề 2: Biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề

Chủ đề 3: Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề

Chủ đề 4: Biến ngẫu nhiên 2 chiều

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 5: Ước lượng giả thuyết thống kê

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này

Chủ đề 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

 • 50,000 đồng
 • Đăng ký chyên đề
Chưa có bài giảng trong chuyên đề này
Tài liệu bài học